Officiële mededelingen

Twee jaar vóór hun effectieve omschakelingsdatum lichten de gewestregering en Sibelga alle inwoners van Brussel officieel in over de omschakeling. Deze mededeling gebeurt via e-mail of per post.

De aan de Brusselaars verstuurde officiële mededeling downloaden: