Meest gestelde vragen voor het Brussels gewest.

Waarom is de omschakelingskalender voor sommige gemeenten gewijzigd?
Aangezien ons gasnet verbonden is met dat van de andere regio's, werd het omschakelingsplan in overleg met Fluxys, Ores en Fluvius geoptimaliseerd om de burgers de best mogelijke technische en economische voorwaarden te garanderen.
Wanneer gebeurt de omschakeling in Brussel?
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn alle inwoners betrokken. Een omschakeling van dergelijke omvang moet dan ook in de tijd worden gespreid: in Brussel is dat van 2020 tot 2022. Elk jaar zullen meerdere gemeenten omschakelen. Hiervoor werd een indicatieve planning opgemaakt, die zo nodig jaarlijks wordt aangepast. De effectieve omschakeling gebeurt telkens in de zomer (juni), tijdens periodes met laag verbruik. Uitgezonderd voor 2020, waar de omschakeling uitzonderlijk in september zal plaatsvinden vanwege de verstoring door het coronavirus.
Wat moet ik doen?
Drie stappen:

① Zodra u door uw gasleverancier en/of Sibelga op de hoogte bent gebracht, laat u een bevoegd technicus nakijken of uw toestellen geschikt zijn voor rijk gas. Zo weet u zeker dat uw toestellen na de omschakeling goed en veilig zullen blijven werken.

De boekhoudkundige verificatie is gepland bij de verplichte periodieke controle van de ketel/waterverwarmer. De gewestelijke wetgeving bepaalt dat uw verwarmingsketel om de 2 jaar gecontroleerd moet worden. Wat de andere gastoestellen betreft, er wordt u aangeraden die periodieke controle aan te grijpen om aan de technicus te vragen of zij wel compatibel zijn met het rijk gas.

Om extra kosten te vermijden, raden we u aan om dit nazicht te laten samenvallen met de volgende verplichte periodieke controle van uw verwarmingsketel. In Brussel is dit om de twee jaar.

② Als uw toestel compatibel is:

Dat is zo voor alle toestellen die sinds 1978 in België worden verkocht. Niettemin moet 20% van de compatibele toestellen vóór de omschakeling worden bijgeregeld. Deze bijregeling moet eveneens door de bevoegde technicus worden uitgevoerd.

②’ Als uw toestellen niet compatibel zijn:

Het toestel is niet compatibel omdat het van voor 1978 dateert of in het buitenland is gekocht en niet voldoet aan de Belgische normen. Het toestel moet dus worden vervangen.

Opm.: met de nieuwe toestellen die performanter zijn, verbruikt u ongeveer 25% minder energie.

③ Een bezoekverslag vragen:

Na de controle moet de technicus u een bezoekverslag bezorgen waarin hij vermeldt of uw toestellen al dan niet compatibel zijn.

Bewaar dit verslag en geef een kopie aan de eigenaar, als u huurder bent, of aan de toekomstige bewoner van de woning, als u eigenaar bent.

Werd de boekhoudkundige verificatie van uw ketel gedaan in het kader van de verplichte periodieke PEB-controle? U kan alle info in verband met die verificatie terugvinden in de rubriek "aanbevelingen" van uw periodieke-controleverslag.
Wat te doen met het bezoekverslag van de technicus?
Na de controle van de compatibiliteit van uw toestellen moet de technicus u een bezoekverslag bezorgen waarin hij vermeldt of uw toestellen al dan niet compatibel zijn.

Bewaar dit verslag en geef een kopie aan de eigenaar, als u huurder bent, of aan de toekomstige bewoner van de woning, als u eigenaar bent.
Wat gebeurt er als ik mijn toestellen niet laat nakijken?
Uw gastoestellen niet laten nakijken, kan een risico inhouden na de omschakeling. Uw toestel zal dan misschien niet meer optimaal werken: het kan meer CO produceren, meer gas verbruiken of sneller verslijten.

Een slecht functionerend toestel is duurder, slecht voor het milieu en kan misschien uw gezondheid en die van uw medebewoners schaden.

Over veiligheid gesproken, denk eraan dat de meeste gastoestellen in een ruimte moeten staan die voldoende wordt verlucht en dat de verschillende geldende veiligheidsvoorschriften in acht moeten worden genomen.
Wie is mijn distributienetbeheerder?
In Brussel is Sibelga de enige distributienetbeheerder.
Wie is mijn gasleverancier?
U vindt de gegevens van uw gasleverancier op de gasfactuur.
Welke steunmaatregelen/premies kan ik gebruiken?
 • Een steunpremie voor de verplichte periodieke controle. Die premie is bestemd voor een kwetsbaar publiek. https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/premies-en-stimuli/energiepremies-2019/premies-c-warmte/periodieke-controle
 • Een premie voor de vervanging van een vóór 2000 aangekochte ketel: prime.gas.be/nl
 • Wie doet wat?
  Sibelga is verantwoordelijk voor de technische installatie van uw aardgaslevering (kranen, leidingen tot en met de meter). Ze staat in voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de aardgasdistributienetten evenals de gasdistributie naar verbruikers die op haar net zijn aangesloten. De distributienetbeheerder draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor de installatie die zich na de meter bevindt en die het gas in de woning verdeelt. Die installatie wordt gewoonlijk de 'binneninstallatie' genoemd en valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de woning. Uw DNB neemt jaarlijks de meterstand van de gasmeter op om uw verbruik vast te stellen. Uw gasleverancier factureert deze diensten.

  De gasleverancier koopt grote hoeveelheden gas op de markten (groothandel) en verkoopt het door (kleinhandel) aan de consumenten (particulieren en bedrijven). De gasleverancier is verantwoordelijk voor de administratie en facturatie van de dienst. Hij is het dus die het rijke gas ter vervanging van het arme gas koopt en die uw gasfactuur opstelt, op basis van de door uw DNB meegedeelde verbruiksgegevens. Iedere gasconsument mag zijn gasleverancier kiezen.

  De bevoegde technicus is een technicus die door uw gewest is erkend in het kader van het verplichte periodieke nazicht van uw gastoestellen, een fabrikant of een officiële verdeler die door de fabrikant van het toestel is aangesteld. Elk gewest beschikt eveneens over een lijst van erkende technici.

  Weet u niet of je technicus het nazicht mag uitvoeren of hebt u geen vaste bevoegde technicus? Vraag dan aan de fabrikant van uw toestel een lijst met bevoegde technici of raadpleeg de lijst van bevoegde technici in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de website van Leefmilieu Brussel:
  https://leefmilieu.brussels/themas/energie/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/lijst-van-erkende-professionals-inzake-epb (Als klant moet u weten welk type verwarmingsketel u hebt (stookolie, G1 of G2) om de juiste lijst op de website van Leefmilieu Brussel te kunnen kiezen.)

  Andere vragen over de omschakeling op rijk gas?
  Ga naar de FAQ op de site van de federale overheid.